Jak działa Lombard

JAK DZIAŁA LOMBARD

Jak działa Lombard?. Jednym ze sposobów pozyskania gotówki jest wizyta w lombardzie. Zabezpieczeniem takiej pożyczki jest zastaw na rzeczy ruchomej, bądź na pewnych prawach zbywalnych np. akcjach lub obligacjach. Oczywiście rzecz ruchoma musi przedstawiać pewną wartość aby stać się atrakcyjnym zabezpieczeniem. Zazwyczaj przedmioty zastawu stanowią drogocenną biżuterię, sprzęt RTV i AGD, antyki, obrazy. Pożyczki lombardowe przyznawane są na krótki okres, zwykle od siedmiu do trzydziestu dni. Przez ten okres przedmiot znajduje się w przechowalni lombardu, który ma obowiązek utrzymywania go w sposób należyty, tak by po dokonaniu spłaty pożyczki wrócił on do właściciela w nienaruszonym stanie.

Jak działa LombardPotrzebne dokumenty w Lombardzie:

Do sporządzenia umowy potrzebny jest jedynie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Udzielenie Pożyczki w Lombardzie

Podstawowym kryterium uzyskania pożyczki jest zastaw np: złota, srebra, RTV, komputerów, telefonów komórkowych, narzędzi, itp. który musi być Waszą własnością. Wartość zastawu określa Lombard. Pieniądze wypłacane są od razu do ręki.

Opłaty związane z udzieleniem pożyczki w Lombardzie

Wysokość opłaty od każdej udzielonej pożyczki uzależniona jest od wysokości pożyczki i terminu spłaty. Wszystkie szczegóły wyjaśniane są przy podpisywaniu umowy. Nie płacisz prowizji z góry!!!

Termin pożyczki

Termin spłaty pożyczki określa Pożyczkobiorca . Umowę pożyczki zawieramy na okres od 1 do 30 dni, z możliwością przedłużania na kolejny okres.

Zwrot pożyczki w Lombardzie

Zwrotu pożyczki należy dokonać osobiście zwracając do Lombardu kwotę pożyczki wraz z odsetkami do dnia oznaczonego w umowie.

Przedłużenie pożyczki w Lombardzie

W przypadku przedłużenia umowy należy wpłacić do lombardu tylko kwotę prowizji ustalonej w umowie. Uzgodniony zostanie nowy termin odbioru zastawu, potwierdzeniem jest aneks do umowy pożyczki. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy pożyczki.

Niespłacenie pożyczki w Lombardzie

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź przedłużenia o kolejne termin, jak również braku kontaktu z Waszej strony, zastawione przedmioty zgodnie z umową przechodzą na własność Lombardu. Po upływie 7 dni przedmiot pożyczki zostaje wystawiony do sprzedaży.

Skup złota w Lombardzie =>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *