Pracownik lombardu, komisu

Pracownik lombardu udziela pożyczek pieniężnych pod zastaw.

Pracownik lombarduPracownik   lombardu   jest   zawodem   o   charakterze   usługowo-handlowym.  Celem  jego  pracy  jest  udzielanie  pożyczek pieniężnych pod  zastaw  przedmiotów  określonych  przez  lombard.

Zadania  pracownika  lombardu

Do  zadań  pracownika  lombardu  należy  przedstawienie  klientowi  warunków  udzielenia  pożyczki,  sprawdzenie  zastawianych  przedmiotów pod  względem autentyczności,  ocena  ich  stopnia  zużycia,  stanu  technicznego  oraz wycena  ich  wartości.  Zatrudniony w  lombardzie  zawiera  umowę  pożyczki w formie pisemnej. Zabezpiecza przyjęte zastawy przed kradzieżą oraz uszkodzeniem.  Prowadzi  ewidencję  udzielanych  pożyczek  i  zastawionych przedmiotów. Sprawdza, czy warunki umowy zostały dotrzymane, jeśli  nie  –  (pożyczka  nie  została  spłacona  w  terminie)  realizuje  umowę zastawu, tzn. prowadzi sprzedaż rzeczy zastawionych.

Pracownik lombardu > Narzędzia pracy

Pracownik  w lombardzie posługuje się  urządzeniami  biurowymi:  komputerem,  drukarką,  telefonem, skanerem, kserokopiarka oraz narzędziami specjalistycznymi służącymi do  wyceny  i  określania  autentyczności  zastawianych  przedmiotów: przyrządy  pomiarowe  i  odczynniki  probiercze,  lupy  optyczne oraz  mikroskopy. Dla określenia właściwej wartość zastawów pracownik lombardu korzysta również z katalogów branżowych, opinii rzeczoznawców i ekspertów,  serwisów  firmowych  oraz  materiałów źródłowych  dostępnych w przeglądarkach  internetowych.  Praca  przebiega  w  systemie  jedno lub  dwuzmianowym,  na  stanowisku  jednoosobowym  lub w zespole.
Pracownicy lombardu mogą ją wykonywać samodzielnie lub pod nadzorem  przełożonego. Pracownik  lombardu  powinien  cechować  się  uczciwością,  rzetelnością, dokładnością, kulturą  osobistą  i uprzejmością wobec klientów. Ze względu na powierzone mienie (nieraz o dużej wartości), zatrudniony w  lombardzie powinien być również osobą odpowiedzialną i lojalną wobec pracodawcy.

Praca w lombardzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *